دسته‌بندی نشده

کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری : ممکن است شما و یا اطرافیانتان هم جزو آن دسته از افرادی باشید که گرفتار جرم کلاهبرداری شده اید، ما در این مقاله برای شما از 0 تا 100 جرم کلاهبرداری خواهیم گفت و این که آیا کلاهبرداری جرمی قابل گذشت می باشد و یا خیر. در مورد مجازات جرم کلاهبرداری ریز به ریز به شما توضیح خواهیم داد تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید تا جنبه عمومی و یا خصوصی بودن جرم کلاهبرداری را مورد بررسی قرار دهیم. در صورت نیاز به برقراری ارتباط با وکیل کلاهبرداری حمیدرضا برادران ابراهیمی با شماره 09122724813 تماس حاصل نمایید. تا از مشاوره حقوقی فوری ایشان بهره مند شوید.

کلاهبرداری چیست؟

کلاهبرداری پایه و اساس آن فریب است که افرادی آن را جهت به دست آوردن نفعی برای خود و یا موسسه خود انجام می دهد. کلاهبرداری در اکثر کشورها جرم به شمار می آید ولی مصداق آن در نظام های گوناگون متفاوت می باشد. در جرم کلاهبرداری طوری عمل می شود که مالک و یا متصرف مال به امید دریافت و کسب منفت بیشتر مال خود را در اختیار مجرم قرار می هد.

کلاهبردار کیست؟

مطابق با ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری ، هر کس از راه حیله و تقلب مردم را فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار به حساب می آید.

انواع جرم کلاهبرداری:

کلاهبرداری به دو دسته:

  1. کلاهبرداری ساده
  2. کلاهبرداری مشدد تقسیم می شود.

کلاهبرداری مشدد:

1- کلاهبردار کارمند دولت یا کارمند یکی از موسسات دولتی یا شهرداری ها باشد. 2- کلاهبردار به صورت غیرقانونی خود را با عناوین دولتی معرفی نماید. 3- کلاهبردار از طریق تبلیغ عمومی به فریب مردم بپردازد.

اگر مرتکب دارای این حالات نباشد کلاهبرداری به صورت ساده می باشد که از نظر مجازات آن متفاوت می باشد.

اگر ساکن شهر پردیس هستید و نیاز به برقراری ارتباط با وکیل دارید روی لینک مقابل کلیک کنید: وکیل مجرب و متخصص در شهر پردیس

جرم کلاهبرداری

آغاز به جرم کلاهبرداری:

جرم کلاهبرداری زمانی محقق می شود که شخص مجرم عنصر قانونی جرم را شروع کرده است اما به دلایل خارج از اراده مجرم، جرم متوقف شود.

عنصر تحقق جرم کلاهبرداری:

  • عنصر قانونی
  • عنصرمادی
  • عنصر معنوی
  • عنصر قانونی:

هر کس از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارت خانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیر واقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آن ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از 1 تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود. در صورتی که شخص مرتکب، بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا این که جرم کلاهبرداری با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا 10 سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود. تبصره ی1: در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده ( حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد. تبصره 2: مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتی که نفس عمل انجام‌شده نیز جرم کلاهبرداری باشد، شروع‌ کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند به انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین‌تر باشند، به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.
  • عنصر مادی:

همان رفتار مجرمانه ای است که به صورت فعل مثبت می باشد و مجرم با انجام اعمالی فیزیکی جرم را محقق می سازد بنابراین ترک فعل حتی با سوء نیت جرم کلاهبرداری را ایجاد نمی کند.
  • عنصر معنوی:

همان قصد مجرمانه ای است که مجرم در حین ارتکاب جرم دارد یعنی زمانی که می خواهد مرتکب جرم شود نیت انجام آن جرم را از قبل در ذهن خود داشته و در زمان وقوع آن را محقق کند.

تعلیق مجازات جرم کلاهبرداری:

طبق تبصره ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 در صورت داشتن شرایط قانونی قابل تعلیق است.

تخفیف مجازات کلاهبرداری:

طبق تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید در صورت وجود جهات مخففه قابل تخفیف تا حداقل مجازات کلاهبرداری خواهد بود.

مرور زمان در جرم کلاهبرداری:

طبق مواد قانونی 105 و 107 و 109 قانون مجازات اسلامی، مرور زمان تعقیب جرم کلاهبرداری 7 تا 10 سال از تاریخ وقوع جرم یا آخرین اقدام تعقیبی و مرور زمان اجرای مجازات 10 تا 15 سال از تاریخ قطعیت حکم بسته به شرایط می باشد. اگر مبلغ جرم کلاهبرداری بیش از 10 میلیون تومان باشد مشمول مرور زمان نخواهد شد.

سابقه کیفری در جرم کلاهبرداری:

هنگامی که شخصی شروع به جرم کلاهبرداری می کند با توجه به مبلغ کلاهبرداری اگر بیشتر از 10 میلیون تومان و یا کمتر باشد حسب مورد سه سال یا دو سال پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان از حقوق اجتماعی مندرج در ماده 26 قانون مجازات اسلامی محروم می شود و در واقع محکومیت به این جرم به مدت سه یا دو سال بسته به شرایط برای فرد سابقه محکومیت کیفری موثر خواهد داشت.

شرایط ضروری برای تحقق جرم کلاهبرداری:

1-تقلبی بودن وسایلی است که مجرم از آن ها جهت فریب افراد یا قربانی استفاده می کند. 2-فریب خوردن قربانی در حالتی که از تقلبی بودن آن وسیله نا آگاه است و جهل به آن دارد. 3-کلاهبردار باید مال متعلق به دیگری یعنی مالی که در مالکیت شخص دیگر است ببرد.

آیا جرم کلاهبرداری قابل گذشت است یا غیر قابل گذشت:

جرم کلاهبرداری از صورت های جرم غیر قابل گذشت می باشد.

آیا جرم کلاهبرداری جرم عمومی است یا خصوصی:

جرم هایی که اتفاق می افتد تماما دارای جنبه عمومی می باشد و جرمی خصوصی است که فقط  با شکایت شاکی شروع شود و با گذشت و بخشش وی پایان پیدا کند. در جرم کلاهبرداری بعد از گذشت و بخشش شاکی جرم از منظر عمومی قابل رسیدگی می باشد زیرا  عمده دلیل جرائم تعزیری برای حفظ نظم و امنیت در جامعه است.

گذشت و بخشش شاکی در جرم کلاهبرداری :

در جرم های غیر قابل گذشت با بخشش و  گذشت شاکی متهم می تواند درخواست تخفیف مجازات از دادگاه صادر کننده حکم کند و دادگاه با عنایت به آن تخفیف را اعمال خواهد کرد. جرم کلاهبرداری پیشنهاد ما برای شما:  وکیل در نارمک مشاوره حقوقی رایگان ۲۴ ساعته تهران قانون چک جدید اعلام مفقودی چک

انتشار حکم محکومیت کلاهبرداری :

کلاهبرداری با بیش از یک میلیارد ریال در صورتی که منجر به اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر خواهد شد.

شرکت در جرم کلاهبرداری:

شریک در جرم کسی است که با کسی که عنصر جرم را انجام میدهد با شراکت یکدیگر آن جرم را انجام دهند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *