دسته‌بندی نشده

اعتراض شخص ثالث در دعاوی حقوقی

اعتراض شخص ثالث: وقتی که رأیی از دادگاه حقوقی صادر می شود که مفاد آن موجب تضییع حقوق شخص ثالث شود ثالث می تواند بعد از قطعی شدن رأی یا قبل از قطعی شدن به عنوان ثالث وارد شود که با اعتراض و یا ورود موجبات احقاق حقوق خود را فراهم می نماید بنابراین در صورت تمایل می توانید تا پایان مقاله با اینجانب حمیدرضا برادران ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری همراه باشید.

اعتراض شخص ثالث:

ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی: اگر در خصوص دعوایی ، رأیی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد ، می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید ، به چنین اعتراضی ، اِعتراض شخص ثالث می گویند. یکی از طرق فوق‌ العاده‌ اعتراض به آراء دادگاه‎ها ، اعتراض ثالث است و منظور از ثالث در این‎جا شخصی غیر از خواهان و خوانده‌ دعوی است این طریق شکایت تنها طریق برای اشخاص ثالث است. اعتراض شخص ثالث

اعتراض شخص ثالث بر دو قسم می باشد:

1-اعتراض شخص ثالث اصلی 2-اعتراض شخص ثالث طاری

اعتراض اصلی:

اعتراض ثالث اصلی ، اعتراضی است که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد، به عبارت دیگر در اعتراض ثالث اصلی، بدون اینکه پرونده ای در جریان رسیدگی باشد، شخص ثالث به رأیی که سابقا در دعوایی صادر شده است ، اعتراض می نماید.

اعتراض طاری:

اعتراض ثالث طاری ، اعتراضی است که یکی از طرفین دعوا به رأیی که سابقا در دادگاهی صادر شده و طرف دیگر برای اثبات ادعای خود در اثنای دادرسی  آن رأی را ابراز نموده است.

دو شرط لازم برای اِعتراض شخص ثالث:

1- رأی صادره از دادگاه موجب اخلال به حقوق معترض ثالث باشد. 2- شخص ثالث در هیچ ‎یک از جلسات دادرسی دادگاه که منتهی به رأی شده ، چه به صورت اصیل یا قائم مقام حضور نداشته باشد. شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض کند. بنابراین اِعتراض شخص ثالث نسبت به هرگونه رأی صادره از دادگاه‌ها اعم از این‎که حکم حضوری یا غیابی باشد، قابل طرح است و در این میان تفاوتی ندارد که رأی صادره از دادگاه‌های بدوی یا تجدیدنظر باشد. باید توجه داشت که اِعتراض شخص ثالث نسبت به حکم و قرارهای صادره از دادگاه بدوی تا زمانی ممکن است که نسبت به آنها درخواست تجدیدنظر نشده باشد بنابراین اگر رأی مورد تجدیدنظر خواهی قرار گرفته باشد فرد معترض ثالث بایستی در مرحله تجدیدنظر به عنوان شخص ثالث وارد شود.

مهلت اعتراض شخص ثالث:

برای طرح اِعتراض شخص ثالث مهلت معینی تعیین نشده است و آرای دادگاه ها بدون محدودیت زمانی قابل اعتراض توسط شخص ثالث هستند.

نحوه رسیدگی به دعوای اعتراض شخص ثالث:

۱- چنان چه دادگاه پس از رسیدگی ، اِعتراض شخص ثالث را وارد تشخیص داد آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته ، لغو می‎ نماید. ۲- اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد تمام آن الغا خواهد شد. پیشنهاد می شود مطالب ذیل را بخوانید و آن را بادوستان خود به اشتراگ گذاشته: وکیل شهر پردیس لایحه اعتراض به قرار منع تعقیب فرم قرارداد همکاری آرایشگاه خرید ملک قولنامه ای دریافت حکم تخلیه فوری اعتراض شخص ثالث

نمونه دادخواست اِعتراض شخص ثالث:

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کدپستی
خواهان
خوانده
وکیل
خواسته یا موضوع اعتراض ‌ثالث نسبت به دادنامه شماره … صادره از شعبه…… دادگاه عمومی……. در پرونده ‌کلاسه……… و الزام ‌به ‌تنظیم ‌سند رسمی ‌انتقال مقوم به……ریال و صدور قرار تأخیر عملیات اجرایی ‌به ‌انضمام کلیه ‌خسارات ‌قانونی
دلایل و منضمات کپی مصدق ۱٫ قرارداد مورخ…… ۲٫ دلیل پرداخت ثمن ۳٫ استعلام ثبتی ۴٫ دادنامه شماره…. صادره از شعبه…… دادگاه عمومی……
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار می‌رساند: با سلام، احتراماً به استحضار می‌رساند: اینجانب به نشانی مذکور برابر قرارداد مورخ…… ‌…… دانگ…… باب خانه جزء پلاک ثبتی…/ …… بخش…… محل وقوع ملک/ آپارتمان ردیف…… صورت‌مجلس تفکیکی شماره…… را از خوانده خریداری نموده و کلیه/ قسمتی از تعهدات قراردادی خود را انجام داده و مبیع نیز به تصرف اینجانب داده شده است. نظر به اینکه بدون اطلاع اینجانب خوانده ردیف اول با طرح دعوی در پرونده کلاسه…… در آن شعبه محترم موفق به اخذ دادنامه معترض‌عنه شماره مذکور و اجراییه می‌گردد. در صورتی‌که موضوع معامله در تاریخ…… (مؤخر از زمان معامله اینجانب) توسط خواندگان ردیف‌های اول و دوم با همدیگر مورد ادعای معامله واقع شده است و در تاریخ مذکور و با وصف تنظیم قرارداد با اینجانب، دیگر فروشنده مالکیتی در مورد معامله نداشته است، فلذا با تقدیم دادخواست مطروحه نسبت به دادنامه شماره……. صادره از شعبه دادگاه عمومی……. در پرونده‌ کلاسه…… معترض ‌ثالث بوده فلذا الغاء دادنامه معترض‌عنه به علت بطلان قرارداد مؤخر مورخ…… فی‌مابین خواندگان ردیف‌های اول و دوم و صدور حکم بر الزام خوانده ردیف دوم به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله به نام اینجانب به استناد مواد ۱۰، ۲۲۰، ۲۲۵ و ۲۳۸ و ۱۳۰۱ قانون مدنی به انضمام جمیع لوازم و لواحق شرعیه و عرفیه و خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست. بدواً و به استناد ماده ۴۲۴ قانون آئین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت دفاتر رسمی صدور مصوب سال ۱۳۲۲ قرار توقیف عملیات اجرایی درخواست می‌گردد.
محل امضاء – مهر – اثر انگشت
شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید. نام و نام خانوادگی ارجاع
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *