دسته‌بندی نشده

اعتبار قولنامه دستی

میزان اعتبار قولنامه دستی: اعتبار قولنامه اصولا اگر طبق ماده 1257 قانون مدنی صورت شفاهی یا کتبی تنظیم شود دارای اعتبار قانونی است. بنابراین مطابق قانون ، اصل اساسی در قولنامه توافق و تراضی فی مابین طرفین است بدلیل اینکه قانون به توافق طرفین احترام می گذارد لذا تشریفات خاصی برای اعتبار و صحت آن در نظر گرفته نشده است اما شایسته است برای آشنایی بیشتر و نوع و شرایط قولنامه همچنین نمونه آن در صورت تمایل تا پایان این مقاله با من به عنوان وکیل پایه یک دادگستری همراه باشید و در صورت داشتن هر گونه سوال حقوقی با شماره 09122724813 تماس حاصل نمایید.

معنای قولنامه چیست؟

قولنامه نوشته ای است که فی مابین دو یا چند نفر در خصوص اموال اعم از منقول یا غیر منقول مانند: خودرو ، خانه و زمین تنظیم می شود.

آیا قولنامه دستی بدون امضای شهود دارای اعتبار است؟

بله، قولنامه دستی ، بدون امضای شهود هم دارای اعتبار قانونی است.

چگونگی اعتبار قولنامه دستی در دادگاه حقوقی با امضای شهود؟

امضای شهود در قولنامه ، می تواند اعتبار بیشتری به قولنامه دستی ببخشد لذا اگر یکی از طرفین قرارداد یا شخص ثالث ، به قولنامه تعرض نماید  می توان با استناد به شهادت شهود ، اعتبار قولنامه را احیاء نمود.

آیا قولنامه دستی بعد از فوت فروشنده اعتبار دارد؟

قولنامه دستی در صورت فوت فروشنده ، دارای اعتبار قانونی است ولی باید علیه ورثه طرح دعوی نمایید. پیشنهاد می کنیم مقالات ذیل را بخوانید و در صورت تمایل آن را با دوستان خود به استراک بگذارید: وکیل مشارکت در ساخت وکیل قرارداد فسخ قرارداد املاک وکالت برای فروش املاک قولنامه دستی

نمونه قولنامه دستی و عادی:

ماده 1 – مشخصات طرفین قرارداد 1-1) فروشنده/فروشندگان ………………….. فرزند ……………..  شماره شناسنامه ………………… محل تولد  ………………….. شماره ملی ………………. متولد ………       محل اقامت ……………………………شماره تماس  ……………….. . 1-2) خریدار/خریدارن  ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… محل تولد…………………………..شماره ملی ………………. محل اقامت …………………………………………… تلفن ……………….. نکته : اگر خریدار یا فروشنده با ولایت و یا قیومیت و یا وصایت باشد باید محلی که  در قرارداد به آن اختصاص داده شده پر شود با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه ……………… متولد ………….  به موجب …………… ماده 2 –  مشخصات مورد معامله موضوع قرارداد: عبارت از ….. واگذاری شش دانگ یک قطعه ………………( در این قسمت / آپارتمان و یا  ملک و یا زمین و…….) قید شود ، به مساحت                      متر مربع دارای پلاک                       فرعی از اصلی مفروز و مجزی  از پلاک                فرعی از اصلی مزبور واقع در اراضی    …………..  بخش   …………..   ثبتی  …………………. اعم از  عرصه و اعیان  با جمیع ملحقات عرفیه و شرعیه  عبارتست از ………………….. ماده ۳ –  ثمن معامله و نحوه پرداخت ۳-۱) کل ثمن معامله عبارت است مبلغ ……………………..تومان ، معادل ……………………..     تومان وجه رایج مملکتی تعیین که بنحو ذیل پرداخت می شود 1. 2. ماده ۴- تنظیم سند رسمی ۴-۱) طرفین قرارداد متعهد هستند در مورخه ………………..تا پایان ساعت 2 اداری، ضمن تهیه مقدمات تنظیم سند ،در دفترخانه اسناد رسمی شماره ………………………………واقع در ………………………………………….. حاضر شده ۴-2) در صوتی که یکی از طرفین قرارداد ،به تعهدات خود عمل نکند می بایست مبلغ ………………………………………………….. تومان ، بابت جریمه عدم انجام تعهد به صرف مقابل بدهد و این جریمه بدل اصل تعهد نیست ماده ۵- آثار و شرایط قرارداد ۵-۱) مخارج تنظیم سند حق التحریر و حق الثبت و هزینه محضر بالمناصفه به  عهده طرفین است. ۵-2)  پرداخت  و تسویه کلیه بدهی  دیون به اداره مالیات و عوارض و……..به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به عهده فروشنده می باشد ۵-۴) فروشنده / فروشندگان اذعان بر این امر داشت  که… ملک مورد معامله  جزو اراضی موات و ملی ،اموال مصادره ای  , اداره سرپرستی و توقیفی و در رهن و وثیقه ای نیوده و یا  و منافع آن کلا یا جزا  به دیگری واگذار نشده و ممنوع المعامله نمی باشد در صورت  در رهن بودن فروشنده موظف است ، قبل از تاریخ تنظیم سند رسمی نسبت به فک رهن اقدام نمایند چنانچه فروشنده / فروشندگان نسبت به فک رهن اقدام عملی  انجام ندهد ، خریدار می تواند با مراجعه به مرتهن , فک رهن کند  و با امضاء این قرارداد، خریدار وکیل و قائم مقام قانونی فروشنده در مورد فک رهن محسوب می گردد. ۵-۵) چنانچه خریدار به هرنحوی از انحاء از انجام معامله استنکاف ورزد موظف به پرداخت وجه الالتزام به میزان   ……………………………..     می باشد  می باشند که باید به طرف مقابل پرداخت گردد. ۵-۶) در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به جهت قوه قاهره قابلیت انتقال نداشته و این عامل مربوط به زمان انعقاد قرارداد باشد. قرارداد باطل است و فروشنده موظف است مبلغ دریافتی را به منتقل الیه مسترد کند. ۵-۷) در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن بودن ، مستحق الغیر بودن ، عملیات اجرائی دادگستری و یا اجرای اسناد رسمی ، غصبی بودن قانوناَ قابل انتقال به خریدار نباشد، فروشنده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله ، معادل  …………………………………  ریال به عنوان خسارت وجه الالتزام به طرف مقابل بپردازد ماده ۶- اسقاط  کافه خیارات خصوصا خیار غبن  افحش از طرفین ،به استثناء اختیار تدلیس بعمل آمد این قرارداد با علم و اطلاع و رضایت کامل خریدار و فروشنده نسبت به مفاد و شروط آن در ۸ ماده و           نسخه برابر تنظیم شده است و به امضا طرفین رسیده و توسط دو شاهد تصدیق و امضا شده است. محل امضای خریدار و فروشنده                                                                        شهود بیشتر بخوانید: وکیل تخلیه ملک بهترین وکیل در خیابان دردشت وکیل در نارمک وکیل در شرق تهران

الزامات بعد از تنظیم قولنامه دستی:

باید بدانید در مدت زمانی که قولنامه دستی نوشته شده است، فروشنده نمی‌تواند مال مورد توافق را به شخص دیگری بفروشد و خریدار نیز متعهد است که الباقی مبلغ وجه معامله را طبق تاریخ مورد توافق و مندرج در قولنامه به فروشنده تقدیم کند. البته می توانید امضای آن را زیر سوال ببرید یا بگویید سفید امضاء بوده ، البته دادگاه در این موارد برای تشخیص صحت مراتب ادعای مدعی ، مراتب را به کارشناس ارجاع می دهد.

ابطال سند رسمی انتقال با سند عادی چگونه است؟

به موجب ماده 1305 قانون مدنی در تنظیم اسناد مقرر نموده است که در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی در مقابل اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط در مقابل طرفین معامله و ورثه آنها و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر می باشد. بنابراین اگر دعوی مبتنی بر قولنامه عادی در محکمه مطرح نمایید امکان دارد شخص دیگری بتواند با قولنامه دستی دیگر در زمانی مقدم تر ( جلوتر ) تقاضای ابطال قولنامه شما را بنماید بنابراین در دعاوی با قولنامه عادی امکان تعارض در مالکیت بیشتری وجود دارد.

تعریف عامیانه معامله معارض چیست؟

زمانی معامله معارض صورت می‌گیرد که ملک یا مالی از سوی مالک ، بیشتر از یک بار معامله شده باشد. یعنی اگر فردی به هر صورت ، ملک یا مالی را به بیش از یک نفر بفروشد، معامله معارض انجام داده و خریدار نیز مال غیر خریده و بدست آورده است. اعتبار قولنامه دستی

تاثیر معامله معارض در قولنامه دستی چیست؟

در این حالت اولین نکته‌ای که لازم است بدانید، این است که در معامله معارض همیشه معامله مقدم یا اولین معامله، قانونی است و به این علت که در معاملات بعدی ، از فروشنده سلب مالکیت شده ، سایر معامله‌ ها غیر قانونی است. بی‌اعتباری معامله‌های بعدی به این دلیل است که فروشنده در معاملات دوم به بعد ، دیگر صاحب ملک نبوده است و معامله‌ای که او انجام داده نیز اعتبار قانونی ندارد. بنابراین اعتبار قولنامه دستی مورد مناقشه قرار می گیرد.

رویه عملی در دعوای معامله معارض:

در صورتی که خریدار اول بخواهد معاملات بعدی را باطل و مالکیت قانونی خود را اثبات کند ، باید به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه و با تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه کیفری موضوع را مطرح کند. در این شرایط مالک اول باید خواسته‌اش این باشد که ، چون من خریدار اولیه بودم و بعد از معامله اول، فروشنده دیگر هیچ‌گونه مالکیتی نداشته و معاملات بعدی او غیر قانونی بوده است ، لذا این معاملات از درجه اعتبار ساقط است. دادگاه پس از رسیدگی به این پرونده، در صورتی که معامله اول را صحیح و قانونی تشخیص دهد معاملات بعدی را باطل اعلام می‌کند و اعتبار قولنامه دستی مورد خدشه قرار می گیرد.

نتیجه:

آگاهی و داشتن اطلاعات موثر در خصوص مسائل حقوقی ملکی برای همگان امری واجب و ضروری می باشد چرا که معاملات املاک امری رایج و متداول می باشد بنابراین آگاهی و روشن بینی نسب به مسائل حقوقی کاملا ضروری و لازم می باشد ، در صورت ضرورت و احساس نیاز می توانید با اینجانب حمیدرضا برادران ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری از طریق شماره تماس 09122724813 در ارتباط باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *