حقوقی, ملکی

سند مالکیت معارض

سند مالکیت یک ملک تجاری و مسکونی نشان می دهد که یک ملک در تصرف چه کسی است و دارای چه مشخصاتی می باشد. اما در این نوشتار ما قصد داریم در مورد ابطال مالکیت سند مالکیت معارض توضیحاتی ارائه دهیم. پیش از آن که در مورد سند معارض اطلاعاتی داشته باشید بهتر است با معنی کلمه معارض آشنا شوید.

منظور از معامله معارض:

این کلمه در اصطلاحات حقوقی به معنی مخالف، مدعی و حتی دشمن است. در علم حقوق معامله معارض یک کلمه و اصطلاح آشنا است که در مورد یک ملک صورت می گیرد. در معامله معارض مالک یک ملک چه مسکونی چه تجاری، ملک خود را بیشتر از یک بار به فروش می رساند. خریدار ها متفاوت هستند، در حالی که فروشنده یک نفر است که ملک خود را به آن ها به فروش می رساند. برای مثال، در این معامله فرد الف ملک خود را به فرد ب می فروشد، در این حالت فرد الف دیگر مالک ملک مذکور نیست و ملک در حق فرد ب انتقال داده شده است. در این حالت فرد الف مجددا اقدام به فروش ملک خود به فرد ج می کند. در اصطلاحات حقوقی این معامله به نام معامله معارض شناخته می شود. در نظر داشته باشید که فروشنده ممکن است چندین بار این کار را انجام دهد و هر بار ملک خود را در حق فرد دیگری انتقال دهد. فروشنده زمانی که ملک خود را ششدانگ به یک فرد فروخته باشد، از نظر قانونی و حقوقی دیگر صاحب آن ملک نیست و هر معامله ای که انجام دهد خلاف قانون است. این عمل فروشنده که هر بار ملک را با فرد جدیدی معامله کند، در صورتی که پیش از آن ملک را به دیگری فروخته باشد، عمل معارض نامیده می شود. در این صورت باید ابطال مالکیت سند معارض مراحل و قوانین خود را طی کند تا زمانی که یک نفر به عنوان مالک شناخته شود.

دارنده سند معارض باید چه کاری انجام دهد؟

زمانی که افراد متوجه می شوند اسنادی که در دست دارند، رسمیت ندارد در این صورت برای افراد دارنده سند حق و حقوقی ایجاد می شود. در نظر داشته باشید که دارنده سند معارض می تواند دعوی ابطال مالکیت سند معارض را به صورت کلی داشته باشد تا بتواند صحت سند خود پس از آن طرح نماید. این موضوع از طریق دادگاه و مراجع قضایی پیگیری می شود که پس از آن دادگاه بعد از اینکه رسیدگی های لازم را انجام داد تشخیص می دهد که کدام از اسناد معارض هستند رای به ابطال مالکیت سند معارض می دهد. در این صورت سند دیگر رسمیت پیدا خواهد کرد. اما شاید این سوال برای شما ایجاد شود که پس از اینکه سند یکی از افراد خریدار رسمیت پیدا کند دیگر خریدار یا خریدار ها باید چه اقداماتی انجام دهند؟ در مورد این موضوع توضیحاتی نیز ارائه خواهیم داد. از طرفی باید در نظر داشت که دادگاه سندی را درست تشخیص می دهد که جریان ثبتی آن به درستی انجام شده است و دادگاه در قبال مقدم و یا موخر بودن این اسناد هیچ وظیفه ای ندارد. در نتیجه دادگاه هیچ وظیفه ای ندارد که مطابق خواسته خواهان عمل کند. اگر جریان ثبتی یک سند از نظر دادگاه درست تشخیص داده شود، ربطی به مقدم یا موخر بودن سند ندارد و هر سندی که جریان ثبتی صحیح داشته باشد، از نظر دادگاه اعتبار قانونی دارد و در حق فرد خریدار انتقال داده می شود. در این حالت ممکن است فردی که دعوی ابطال مالکیت سند معارض را طرح می کند، در نتیجه سند خودش باطل شود. در نتیجه می توان گفت دادگاه با دعوی مطرح شده یکی از اسناد را صحیح تشخیص می دهد و ملک در حق فرد انتقال داده می شود. بیشتر بخوانید شاید برایتان مفید باشد: منظور از مزاحمت ملکی چیست؟ آیا می توان صلح عمری ملک بدون سند انجام داد؟ وکیل ملکی در تهران

تکلیف قانونی افرادی که سند معارض دارند:

افرادی که سند معارض دارند، باید چه اقداماتی انجام دهند؟ اگر سند آن ها باطل شود چگونه می توانند پیگیری نمایند؟ افرادی که دارای سند معارض هستند، باید از زمانی که از اداره ثبت به آن ها ابلاغ صورت می گیرد به مدت زمان دو ماه به دادگاه دادخواست ارسال نمایند و درخواست ابطال سند مالکیت مقدم داشته باشند. پس از آن گواهی صادر شده باید به اداره ثبت تسلیم شود و رسید دریافت نماید. اگر این مراحل انجام نشود، فردی که دارنده سند مقدم است باید گواهی عدم تقدیم دادخواست به اداره ثبت ارسال شود که اداره ثبت در همان زمان سند معارض را ابطال می کند. فرد باید تا زمانی که تکلیف سند مشخص نشده باشد و حکم نهایی بر ابطال سند مقدم صادر نشود نباید معامله ای نسبت به مال و ملک موضوع سند خودداری نماید. البته باید در نظر داشته باشید فردی که دارنده سند مالکیت مقدم است، پیش از اینکه در دادگاه تعیین تکلیف شود می تواند معامله در مورد سند مالکیت انجام دهد. نکته مهمی که در این مورد وجود دارد این است که دفترخانه های اسناد رسمی موظف هستند در متن سند قید کنند که ملک مورد معامله نسبت به آن سند معارض صادر شده است و تا زمانی که تعیین تکلیف سند انجام نشود، سند مالکیت به خریدار انتقال داده نخواهد شد. در مورد تمامی نقل و انتقالات این موضوع جاری است و فردی که دارنده سند مالکیت معارض است، نمی تواند هیچ معامله ای نسبت به آن انجام دهد البته در این میان فرد می تواند حقوق خود در مرد این ملک را به فرد دیگر منتقل کند.

نکات مهم در مورد سند مالکیت معارض:

انجام معامله معارض طبق قانون جرم محسوب می شود و مطابق با ماده 117 قانون ثبتی رفتار می شود. در این ماده قانونی گفته می شود که: ” هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (‌اعم از منقول یا غیر منقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد ‌نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم ‌خواهد شد.” در این صورت دادگاه دستور به ابطال مالکیت سند معارض خواهد داد. اما برخی اوقات مشکلاتی از جانب کارشناس اداره ثبت و یا مهندس نقشه برداری صورت می گیرد که در سند دو نفر مقداری از ملک قید می شود. این موضوع باعث ایجاد مشکلاتی در سند افراد می شود که باید از طریق مراجع قانونی پیگیری و اسناد جدید به نام افراد صادر شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *