ملکی

منظور از مزاحمت ملکی چیست؟

در مورد مزاحمت در ملک بیشتر بدانید:

دعوای تصرف، دعوای مزاحمت، دعوای ممانعت از حق و اصطلاحات حقوقی دیگر همگی توضیحی پیرامون ملکی هستند که از دعوای دو فرد بر سر یک ملک که در تصرف یک مالک است، به وجود می آید.  بسیاری از شعبه های حقوقی در سراسر کشور روزمره ممکن است با این تخلف ها برخورد داشته باشند.

منظور از مزاحمت‌ درملک چیست؟

فردی بدون اینکه ملکی یا مال غیر منقولی را از تصرف مالک آن به هر نحوی به شکل قانونی خارج کند، در تصرف مالک مزاحمت ایجاد کرده، به طوری که مالک مال غیر منقول، نمی تواند از مال خود به صورت کامل استفاده کند. مزاحمت‌ملکی از جرم هایی است که برای آن مجازات فردی در نظر گرفته شده است. طبق قانون هیچ فردی نمی تواند برای دیگر افراد در استفاده از اموال خودشان محدودیت ایجاد کند و در این صورت فرد مجرم شناخته می شود و باید مجازات گردد.

مجازات مزاحمت‌ملکی چیست؟

طبق قانون و در صورت عدم رضایت خواهان، مجازات فردی که مزاحمت‌ملکی ایجاد کرده است، حبس به مدت یک ماه تا یک سال است. اگر فرد مزاحم مجددا کار خود را تکرار نماید، زمان حبس از شش ماه تا دو سال می باشد. این جرایم در دادگاه ها، با دستور مقام قضایی خارج از نوبت بررسی می شوند و حکم مطابق شواهد و مدارک صادر می گردد. تا زمانی که حکم قطعی صادر شود، مقام قضایی دستور متوقف شدن مزاحمت را صادر می کند. مزاحمت در ملک، در دو صورت جنبه حقوقی مزاحمت و جنبه کیفری مزاحمت بررسی می شود که در این نوشتار به آن خواهیم پرداخت.

فردی بدون اینکه ملکی یا مال غیر منقولی را از تصرف مالک آن به هر نحوی به شکل قانونی خارج کند، در تصرف مالک مزاحمت ایجاد کرده

چرا مزاحمت‌ملکی جرم است؟

در زندگی روزمره بسیاری از افراد را می بینیم که بدون توجه به حقوق دیگران در بسیاری موارد، حق بیشتری برای راحتی خود قائل می شوند و به نوعی حقوق دیگران را تضییع می کنند. این مورد می تواند به صورت عامدانه یا سهوا رخ دهد. در صورتی که فرد آگاه باشد و مزاحمت را به صورت عامدانه ایجاد کند، صاحب حق می تواند از وی شکایت کند. مزاحمت‌ملکی نیز از این قبیل موارد است.

اگر به صورت قانونی این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم باید گفت که در نگاه اول، مزاحمت طبق ماده 160 آیین دادرسی مدنی، دعوایی است که به موجب آن فردی برای اموال غیر منقول فرد دیگر مزاحمت ایجاد می کند. در این صورت متصرف مال می تواند از فرد مزاحم شکایت کند و طبق قانون از مزاحمت‌ملکی جلوگیری نماید. اشاره شد که قانون این مورد را جرم می داند و طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات بررسی می شود. موضوع این ماده هتک حرمت منازل و املاک غیر است. ماده 690 مزاحمت‌ملکی را جرم می داند و برای آن مجازات تعریف کرده است. مزاحمت در ملک از دو جنبه حقوقی و کیفری به صورت جداگانه بررسی می شود.

جنبه حقوقی مزاحمت‌ در ملک:

این مورد زمانی است که فرد مزاحم، بدون هیچگونه قصد و غرض و به صورت سهوا، بدون نیت قبلی این کار را انجام داده باشد. به این معنی که بدون هیچ اطلاع قبلی مرتکب این مزاحمت شده است. این کار در صورت شکایت متصرف ملکی جنبه حقوقی پیدا می کند و باید از طریق دادگاه حقوقی به آن رسیدگی شود. اگر جرم فرد مزاحم به اثبات برسد، وی محکوم به پرداخت خسارت تعیین شده، از سوی دادگاه خواهد بود. گاهی اوقات ممکن است در صورت اثبات سهوی عمل فرد مزاحم، خواهان رضایت داده و از شکایت خود صرف نظر کند.

جنبه کیفری مزاحمت در ملک :

جنبه کیفری مزاحمت برای زمانی است که فرد مزاحم با نیت مزاحمت و به صورت قصدی این کار را انجام دهد. این عمل فرد تعرض به حقوق دیگری شناخته می شود و مجرم است. زمانی که این جرم به اثبات برسد جنبه کیفری دارد و فرد مزاحم علاوه بر پرداخت خسارت در خصوص تعرض به ملک غیر، به مجازات حبس نیز محکوم می شود. توضیح داده شد که مجازات حبس بین یک ماه تا یک سال است.

مزاحمت ملکی، دعوای تصرف، دعوای مزاحمت

اگر بخواهیم با ذکر مثالی مزاحمت‌ملکی را توضیح دهیم، باید گفت که این مورد، در بیشتر آپارتمان یا مکان هایی اتفاق می افتد که افراد دارای مشترکاتی هستند. برای مثال در بسیاری از مجتمع های تجاری و مسکونی، مرزبندی پارکینگ ها دچار مشکل می شود یا فردی سهوا و عمدا برای تردد دیگری ممانعت ایجاد می کند. این مورد را می توان از مصادیق بارز و حتی روزمره مزاحمت در ملک شناخت. مزاحمت در ملک را با تصرف عدوانی اشتباه نگیرید. در تصرف عدوانی فرد ادعای غصب ملک غیر را دارد و قصد دارد ملک را به تصرف خود در آورد، در صورتی که مزاحمت در ملک به نوعی تعرض در حریم مال غیر منقول فرد دیگر تعریف می شود. این دو مورد با اصطلاح ممانعت از حق نیز تفاوت هایی دارند.

دعوای ممانعت از حق چیست؟

در ممانعت از حق، فرد اجازه نمی دهد که مالک از مال غیر منقول خود استفاده نماید. به این معنی که هیچگونه تعرض یا ادعایی نسبت به ملک صورت نگرفته است اما مالک نمی تواند از آن استفاده کند. خواهان باید هر کدام از این موارد را به عنوان دعوی خود در شکایت تنظیم کند و پیگیری های لازم را تا حصول نتیجه ادامه دهد. برای رسیدگی به این شکایات می توانید به مراجع حقوقی و مراجع کیفری مراجعه نماید و البته این متناسب با نوع جرم می باشد. اگر بخواهیم با ذکر مثالی مزاحمت‌ملکی را توضیح دهیم، باید گفت که این مورد، در بیشتر آپارتمان یا مکان هایی اتفاق می افتد که افراد دارای مشترکاتی هستند. برای مثال در بسیاری از مجتمع های تجاری و مسکونی، مرزبندی پارکینگ ها دچار مشکل می شود یا فردی سهوا و عمدا برای تردد دیگری ممانعت ایجاد می کند. این مورد را می توان از مصادیق بارز و حتی روزمره مزاحمت در ملک شناخت. مزاحمت در ملک را با تصرف عدوانی اشتباه نگیرید.

تصرف عدوانی چیست؟

در تصرف عدوانی فرد ادعای غصب ملک غیر را دارد و قصد دارد ملک را به تصرف خود در آورد، در صورتی که مزاحمت در ملک به نوعی تعرض در حریم مال غیر منقول فرد دیگر تعریف می شود. این دو مورد با اصطلاح ممانعت از حق نیز تفاوت هایی دارند. در ممانعت از حق، فرد اجازه نمی دهد که مالک از مال غیر منقول خود استفاده نماید.

به این معنی که هیچگونه تعرض یا ادعایی نسبت به ملک صورت نگرفته است اما مالک نمی تواند از آن استفاده کند. خواهان باید هر کدام از این موارد را به عنوان دعوی خود در شکایت تنظیم کند و پیگیری های لازم را تا حصول نتیجه ادامه دهد. برای رسیدگی به این شکایات می توانید به مراجع حقوقی و مراجع کیفری مراجعه نماید و البته این متناسب با نوع جرم می باشد.

مرجع صالح رسیدگی به دعوای مزاحمت‌ملکی:

مرجع صالح برای رسیدگی به این جرم ها، محل وقوع خود جرم است. البته مکان وقوع مال غیر منقول نیز می تواند برای رسیدگی مد نظر باشد.

دعوای ممانعت از حق، مزاحمت در ملک

برای شکایت با عنوان مزاحمت‌‌ملکی، موارد زیر را در نظر بگیرید:

در نخستین گام بهتر است که برای شکایت از فرد مزاحم با نیروی انتظامی تماس بگیرید یا اینکه به صورت حضوری مراجعه کنید.

پیش از مراجعه به مراجع انتظامی می توانید از محل وقوع جرم عکس برداری یا فیلم برداری کنید.

مزاحمت در ملک دعوایی مربوط به اموال غیر منقول است که به صورت های مختلف بررسی و حکم نهایی با توجه آن ها صادر می گردد.

مزاحمت‌ملکی که در گذشته اتفاق افتاده است، قابل پیگیری نیست و جنبه قانونی ندارد. در نتیجه مزاحمتی که در گذشته اتفاق افتاده است و یا حتی در شرف وقوع باشد، نمی توان آن را از مصادیق دعوای مزاحمت دانست. فعلیت یک شرط لازم و ضروری برای تصرف ملک است، زیرا دادگاه باید به رفع آن حکم بدهد اگر وجود نداشته باشد نمی توان به رفع آن حکم داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *