ملکی

نقل و انتقال پارکینگ در آپارتمانها چگونه انجام می شود؟

کلیاتی در مورد نقل و انتقال پارکینگ در آپارتمان‌ها:

نقل و انتقال پارکینگ در آپارتمان ها، یکی از مواردی است که باید به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد. این موضوع از نظر حقوقی تابع قوانین و مقررات خاص است. افراد یک ساختمان موظف هستند این قوانین و مقررات را رعایت کنند.

انواع پارکینگ در نقل و انتقال پارکینگ در آپارتمان:

در این مورد، انواع پارکینگ را باید برای عقد قرارداد در نظر داشت. پارکینگ ها به طور کلی شامل دو نوع است که می توان به پارکینگ سندی و پارکینگ مشاع اشاره کرد. پارکینگ های سندی به این صورت که متراژ آن در پشت سند تک برگ ملکی ذکر شده است. از نظر مهندسی متراژ پارکینگ ها در آپارتمان ها حدودا 11 متر و 30 سانتی متر است.

نحوه نقل و انتقال پارکینگ در آپارتمان:

انتقال پارکینگ در آپارتمانها، باید به صورت رسمی باشد و اگر متراژ  پارکینگ در سند ذکر نشود، عملا صاحب ملک نمی تواند هیچ دخل و تصرفی در آن داشته باشد. این موارد برای انباری آپارتمان ها نیز صدق می کند. در مورد تعداد پارکینگ های یک آپارتمان باید گفت که چندین حالت ممکن است در یک آپارتمان به وجود بیاید. در ادامه این نوشتار بیشتر با قوانین و مقررات نقل و انتقال پارکینگ در آپارتمانها آشنا شوید.

اگر تعداد پارکینیگ‌ها با تعداد آپاتمان‌ها برابر باشد:

در این حالت به هر آپارتمان یک پارکینگ تعلق می گیرد و صاحب هر واحد مسکونی، نمی تواند پارکینگ خود را به فرد غیر فروش برساند. در این حالت تعداد پارکینگ ها با واحد های مسکونی برابر است. طبق قوانین نقل و انتقال پارکینگ در آپارتمانها، فرد اگر نخواهد از پارکینگ خود استفاده کند نمی تواند آن را به دیگری به فروش برساند اما می تواند آن را به صورت امانی یا استیجاری در اختیار فرد دیگری قرار دهد. قانون هر آپارتمان یک پارکینگ، به دلیل این وضع شده است که ممکن است صاحب فعلی آپارتمان، واحد مسکونی را ترک کند یا به فروش برساند و در حق نفر بعدی اجحاف خواهد شد. در نقل و انتقال پارکینگ در آپارتمانها، باید این نکات را مد نظر داشت و فروش پارکینگ به فردی که دارای پارکینگ است، خلاف قانون می باشد. البته در نظر داشته باشید که جابجایی پارکینگ ها با رضایت طرفین مشکلی ایجاد نخواهد کرد.

اگر تعداد پارکینگ ها از تعداد آپارتمان‌ها کمتر باشد:

در این مورد که اگر تعداد پارکینگ ها از تعداد آپارتمان ها کمتر باشد، اگر فردی که واحد مسکونی وی دارای پارکینگ است، قصد فروش آن را داشته باشد، فقط می تواند به صاحب ملکی آن را بفروشد که پارکینگ ندارد. در این حالت هم نمی شود پارکینگ را به صاحب آپارتمانی فروخت که ملک وی پارکینگ دارد. در این مجموعه برخی واحد ها فاقد پارکینگ و برخی دیگر دارای پارکینگ هستند و هیچ واحدی طبق قانون آپارتمانها نمی تواند دارای دو یا تعداد بیشتری پارکینگ باشد.

اگر تعداد پارکینگ ها بیشتر از تعداد آپارتمان‌ها باشد:

در این حالت اگر تعداد پارکینگ ها بیشتر از تعداد واحد های مسکونی باشد، افرادی که بیشتر از یک پارکینگ دارند و نیازی به استفاده از آن ندارد، طبق قوانین و مقررات نقل و انتقال پارکینگ در آپارتمانها، فقط باید این پارکینگ ها به افراد مالک یا مستاجر های واحد مسکونی مذکور واگذار شود. بر اساس این قوانین واگذاری پارکینگ به فرد بیرون از مجموعه کاری خلاف قانون و اصول مربوط به آپارتمانها است. در حالت کلی می توان گفت واگذاری پارکینگ های اضافی به هر صورتی فقط به افراد ساکن همان مجموعه مسکونی امکان پذیر است. اگر فردی به افراد بیرون از مجموعه پارکینگ را انتقال دهد در صورت هر گونه مشکل، باید پاسخگو باشد. در این حالت همسایگان می توانند از مراجع قانونی پیگیری های لازم را انجام دهند.

در نقل و انتقال پارکینگ در آپارتمانها، این موضوع باید صریحا داخل صورتمجلس تفکیکی طبق قوانین نگارش شود. این مورد با این جمله ذکر می شود که : ” پارکینگ باید همراه با آپارتمان مورد انتقال باشد.” در سند های تک برگی که به نام سند کاداستری شناخته می شوند، در صفحه دوم به صورت کامل متراژ پارکینگ، محل و شماره آن ذکر شده است. اگر واحدی فاقد پارکینگ باشد، این موضوع باید در صورتمجلس تفکیکی لحاظ شود و هنگام انتقال ملک به خریدار اعلام شود. این موضوع در سند انتقال نیز قید می شود که ملک یا واحد مسکونی فاقد پارکینگ است.

در نقل و انتقال پارکینگ در آپارتمانها، این نکته را در نظر داشته باشید که انتقال مشاعی پارکینگ به هیچ صورتی امکان پذیر نیست. برای مثال باید گفت که انتقال مشاعی در حق مالکین دو یا چند واحد مسکونی امکان پذیر نیست.

این نکات را در مورد نقل و انتقال پارکینگ در آپارتمان‌ها در نظر داشته باشید:

1-در قسمت پارکینگ ها، یک پارکینگ به عنوان مزاحم شناخته می شود. پارکینگ مزاحم، قسمتی است که برای خروج یک خودرو نیاز به جابجایی خودرو های دیگر باشد. این اتفاق زمانی می افتد که دو خودرو پشت سر هم به گونه ای باشند که امکان خروج خودروی پشت آن ها نباشد. این پارکینگ از نظر قانونی نیز در سند ملکی ثبت می شود با این تفاوت که قیمت آن ها کمتر است.

2-نقل و انتقال پارکینگ ها در آپارتمانها، به روش های مختلفی اماکن پذیر است. این انتقال از طریق سند رسمی یا اقرارنامه کتبی امکان پذیر است.

3-شرایط برای انتقال پارکینگ مانند انباری است و هر دو در سند مالکیت واحد مسکونی قید می شوند. زمانی که صاحب آپارتمان، واحد مسکونی خود را به فروش برساند، این قسمت ها نیز منتقل می گردند.

3-اگر فردی دارای واحد مسکونی به شماره 5 باشد و بخواهد پارکینگ خود را به واحد دیگری منتقل کند، باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کند و این انتقال را به صورت رسمی ثبت کند.

4-در صورتی که فردی دارای دو واحد باشد و قصد داشته باشد پارکینگ یک واحد را برای واحد دیگر انتقال دهد می تواند با یک اقرارنامه و تنظیم آن در دفترخانه اقدام نماید.

5-در انتقال پارکینگ چه به صورت اقرارنامه چه به صورت انتقال برای واحد دیگر، باید حتما به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرد. در هر دو حالت سند تعویض و بعد از یک مدت زمان مشخص سند جدید برای مالک ارسال می شود.

6-پارکینگ فقط در حق افرادی که در مجتمع مسکونی مالک واحد هستند، انتقال داده می شود. خریدار باید از مالکین باشد هر چند که مالک شش دانگ یک آپارتمان نباشد.

7-با رضایت اهالی مجتمع مسکونی می توان پارکینگ را به افراد دیگر اجاره داد. البته باید قوانین ساختمان به صورت کامل و مفصل شرح داده شود.

8-در نظر داشته باشید که به هیچ عنوان برای انتقال پارکینگ از طریق قولنامه اقدام نکنید.

دیدگاهی در مورد “نقل و انتقال پارکینگ در آپارتمانها چگونه انجام می شود؟

 1. مهرداد گفت:

  سلام من با اقرار نسبت به انتقال پارکیینگ به واحد دیگر خودم اقدام نمودم اما اداره ثبت میگوید اقرار فقط برای اسناد ماده ۱۰۶میباشد و این موضوع انجام شدنی نیست و باید یکی از اسناد خود را بنام شخص ثالث انتقال بدهید و سپس پارکینگها را با سند رسمی بفروشید

 2. مهرداد لشگری گفت:

  سلام من با اقرار نسبت به انتقال پارکیینگ به واحد دیگر خودم اقدام نمودم اما اداره ثبت میگوید اقرار فقط برای اسناد ماده ۱۰۶میباشد و این موضوع انجام شدنی نیست و باید یکی از اسناد خود را بنام شخص ثالث انتقال بدهید و سپس پارکینگها را با سند رسمی بفروشید

 3. م. ر. اهتمام گفت:

  باسلام .ده سال قبل یکواحد اپارتمان -۶۰ با پارکینگ وانباری خریداری نمودم واخیرا قرارست شهرداری باتوجه برفع ایرادات مهندسی ساختمان قرارست پایان ساخت انرا صادرکند.سوال : حال درصورت تایید پارکینگ-۶۰ ایا فروشنده قانونامیتواند انرا به مالک واحد دیگریکه پارکینگ او تایید نشده انتقال دهد که طبعا دراینده موجب سد معبر ومانع از تردد ماخواهدشد؟ وایا فروشنده میتواند صرفا بجای ان بما خسارت کسری پارکینگ پرداخت کند؟یااینکه اولویت با ما خواهد بود.باتوجه به درب متصل به کوچه ونیزدیوار و نیزدرب اپارتمان (مجزا بودن از سه طرف ) ازفضای سایر پارکینگها ایا مالک میتواند در زمان انتقال سند(باوجود دربهای دیگر به کوچه)، حق تردد سایرین را از درب پارکینگ ما سلب وحق استفاده اختصاصی انرا بما بدهد؟ وکلا اختیارات قانونی ما در برابر فروشنده وشهرداری وثبت اسناد چیست ؟

  1. vakilebrahimi گفت:

   سلام. براساس مبایعه نامه ای که ملک را خریداری نموده اید دارای حق و حقوق مصرح در آن هستید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *