دسته‌بندی نشده

شرکت تضامنی

شرکت تضامنی: از انواع شرکت هایی که در قانون تجارت ایران معین شده است شرکت تضامنی می باشد که دارای شرایط متفاوتی از سایر شرکت ها می باشد. در این مقاله برای شما از شرکت تضامنی و احکام و شرایط آن خواهیم گفت. اگر پس از خواندن این مطلب سوالی برایتان پیش آمد آن را در قالب کامنت بیان کرده و یا با شماره 09122724813 تماس حاصل نمایید.

منظور از شرکت تضامنی در قانون چیست؟

شرکت تضامنی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر، با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. به موجب ماده 116 قانون تجارت: شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر ، با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود و اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد ، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض است. شرکت تضامنی کامل ترین نوع شرکت اشخاص است.

چگونگی نام گذاری قانونی شرکت تضامنی:

مطابق با ماده 117 قانون تجارت: در اسم شرکت تضامنی باید عبارت ( شرکت تضامنی ) و لااقل اسم یکی از شرکاء ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل ( و شرکاء ) و یا ( برادران ) قید شود.

مسئولیت قانونی شرکاء در شرکت های تضامنی:

اگر در شرکت تضامنی دارایی‎ کافی برای پرداخت بدهی‎ ها و دیون موجود نباشد، شرکاء مسئول پرداخت تمامی دیون و بدهی ها خواهند بود. اگر قراردادی بر خلاف این امر انجام شده باشد، در مقابل اشخاص ثالث و طلبکاران بلااثر تلقی خوهد شد. طبق آن چیزی که در  قانون تجارت گفته شده است شرکاء در شرکت تضامنی مسئولیت پرداخت تمامی بدهی‎ های شرکت را بر عهده دارند. از انواع کامل ترین شرکت ها، شرکت تضامنی می باشد. شرکت تضامنی

تشکیل و تاسیس شرکت تضامنی:

مطابق با ماده 195 ق.ت ، ثبت کلیه شرکت های مذکور در این قانون الزامی است که تابع مقررات قانون ثبت شرکت ها است. تاسیس شرکت تضامنی با تنظیم شرکت نامه که به صورت اوراق چاپی در اداره ثبت شرکت ها موجود می باشد صورت می گیرد. در شرکت نامه مذکور باید موارد ذیل درج شود:
  • نام
  • نوع
  • موضوع شرکت
  • مرکز اصلی
  • نشانی کامل
  • اسامی شرکاء یا موسسین
  • شماره شناسنامه و محل اقامت آن ها و غیره قید گردد.
برای تشکیل شرکت تضامنی تمام سرمایه نقدی تادیه و چنانچه سهم الشرکه غیرنقدی باشد باید تقویم شده و تسلیم گردد. به هنگام تاسیس شرکت ، اساسنامه مربوط به آن نیز که در واقع آیین نامه داخلی شرکت می باشد توسط موسسین تنظیم می گردد.

شرایط تشکیل شرکت تضامنی:

1- شرکت نامه باید طبق قانون تنظیم شود. 2- تمام سرمایه نقدی در زمان تشکیل باید تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تماماً تقویم شده باشد. 3- شرکت‎ های تضامنی معمولا نیاز به اساسنامه نخواهد داشت. پیشنهاد می کنیم مطالب ذیل را بخوانید و آن ها را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: انواع دعاوی شرکت ها در دادگاه مراحل عملی ثبت شرکت شرکت سهامی

چگونگی انحلال شرکت تضامنی مطابق قانون تجارت:

موارد انحلال شرکت تضامنی درقانون تجارت مواد 136 تا 149 این گونه بیان شده است:

1-موضوع شرکت:

در مواردی که شرکت برای منظور معینی تشکیل می شود ، اگر منظور شرکت عملی گردد یا اینکه انجام منظور شرکت غیر ممکن گردد ، شرکت منحل می شود. زیرا عقد شرکت برای امر معین بوده و به غیر از آنچه شرکاء در نظر داشته اند ، شرکت اختیار ندارد که به امر دیگری مبادرت کند. بنابراین بعد از انجام عمل ، موضوع عقد پایان یافته می یابد ، به همین ترتیب اگر انجام عمل غیر ممکن گردد چون دیگر وجود شرکت بلاموضوع است ، شرکت منحل می گردد .

2-مدت شرکت:

در صورتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل شده باشد ، پس از سپری شدن مدت شرکت منحل می گردد. زیرا در این مورد رضایت شرکاء برای مشارکت با یکدیگر محدود به مدت معینی بوده است و بعد از اتمام مدت مزبور دیگر شرکت بلاموضوع است .

3-ورشکستگی شرکت:

در صورت ورشکستگی شرکت ، تجار عموما در صورتی که نتوانند از عهده تعهدات خود برآیند ، طبق قانون تجارت ورشکسته اعلام می شوند و طبق مقررات ورشکستگی تصفیه امور آنان انجام می گیرد. چون شرکت نیز بازرگان محسوب می گردد در صورت ورشکستگی منحل می شود و دارایی آن طبق مقررات تصفیه امور ورشکستگی بین طلبکاران تقسییم می گردد . در سه مورد فوق انحلال شرکت قهری است و به محض حصول یکی از شرایط بالا شرکت منحل شده قلمداد می شود .

4-تراضی شرکاء:

در صورت تراضی تمام شرکاء در انحلال شرکت تضامنی موکول به تصمیم کلیه شرکاء است. زیرا کلیه تصمیمات اساسی شرکت تضامنی باید به اتفاق آراء گرفته شود و بدیهی است که طرفین هر قرارداد حق دارند در هر مورد تغییراتی بدهند یا آن را لغو نمایند. بنابراین در صورت تراضی شرکاء شرکت منحل خواهد شد .

5-درخواست هر یک از شرکاء:

در صورتی که یکی از شرکاء به دلایلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه دلایل مزبور را موجه دانسته و حکم به انحلال شرکت بدهد. زیرا در بعضی موارد ممکن است در نتیجه اختلافات بین شرکاء یا تجاوزات یکی از شرکاء ادامه کار شرکت غیر مقدور باشد ، یا به ضرر سایرین تمام شود. در این صورت هر یک از شرکاء می توانند به محکمه مراجعه نمایند و تقاضای انحلال شرکت را بنماید . شرکاء شرکت در موارد 1 و 2 می توانند به تراضی کلیه شرکاء ، از انحلال شرکت جلوگیری کنند . رویه ای که فعلاَ در اداره ثبت شرکت ها مجری است ، آن است که بعد از حصول شرایط انحلال ، شرکتی دیگر موجود نیست که درباره آن بتوان تصمیمی اتخاذ نمود و چنانچه شرکاء مایل باشند به همکاری خود ادامه دهند ، حتما باید شرکت جدیدی تشکیل دهند .

 مدارک مورد نیاز جهت تشکیل و ثبت شرکت تضامنی:

1-  دو برگ تقاضانامه 2- دو برگ شرکت‌نامه 3- دو نسخه اساسنامه 4-  فتوکپی شناسنامه‌ شرکاء 5- مجوز از مراجع ذی صلاح در صورت نیاز

تقسیم سود و منافع شرکت تضامنی:

در این نوع شرکت ها منافع به میزان سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم خواهد شد ولی اگر شرکت نامه ترتیب دیگری را مقرر داشته باشد طبق آن انجام خواهد شد. ولی اگر تادیه هر نوع منفعت به شرکاء تا زمانی که کمبود سهم الشرکه شرکاء به علت زیان های وارده جبران نشده باشد، ممنوع خواهد بود. (مواد 119 و 132 ق.ت)

نحوه اداره شرکت تضامنی:

این شرکت توسط یک مدیر که شرکاء از بین خود انتخاب خواهند کرد اداره خواهد شد ولی امکان دارد مدیر مربوطه از شرکاء نبوده و از خارج انتخاب شود.(طبق ماده 120 ق.ت) اگر مدیران از بین شرکاء بدون قید در اساسنامه انتخاب شده باشند ، با توجه به شرایط اساسنامه یا به اتفاق آراء سایر شرکاء قابل عزل می باشند. مدیر غیر شریک با شرایط پیش بینی شده در اساسنامه و در غیر این صورت با تصمیم اکثریت شرکاء معزول می شود .

قلمرو حدود اختیارات مدیر شرکت تضامنی:

مدیر شرکت تَضامنی برای اینکه بتواند شرکت را در مقابل اشخاص ثالث متعهد سازد ، باید به نام شرکت و در حدود اختیارت خود اقدام و اتخاذ تصمیم نماید، در غیر این صورت ، شخصا مسئول تعهدات مزبور خواهد بود. در دو مورد به محدودیت اختیارات مدیر یا شریک شرکت تضامنی به طور صریح اشاره شده است: 1-تا جبران ضررهای وارده به شرکت تقسیم سود ممنوع می باشد.(ماده 132 ق.ت) 2-محدودیت انجام عملیات تجارتی (ماده 134 ق.ت)

مسئولیت مدنی مدیر شرکت تضامنی مطابق قانون مدنی:

مسئولیت مدنی مدیران در مقابل شرکت از مقررات عقد وکالت پیروی می نماید و مسئولیت مدنی مدیر در مقابل شرکاء تابع اصول کلی حقوق مدنی که در باب تسبیب و قانون مسئولیت مدنی پیش بینی شده است می باشد ، بالاخص در مواردی که قلمرو اختیارات مدیران در اساسنامه تعیین شده است. بیشتر بخوانید شاید برایتان مفید باشد: قانون چک جدید دریافت حکم تخلیه فوری کلاهبرداری دعاوی ثبتی

نکات طلایی در اساسنامه:

1- تعیین سرمایه و حصه هر یک از شرکاء اعم از نقدی و غیر نقدی با ذکر نام شرکاء 2- نام شرکت 3- موضوع فعالیت شرکت 4- تقسیم سود و زیان 5- مقررات راجع به فسخ شرکت و فوت شرکاء و مدت زمان شرکت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *