خیار مجلس

خیار مجلس: در قانون مدنی ایران اختیاراتی برای فسخ معامله تصریح شده است که اصطلاحا به آن خیارات می گویند. این اختیارات یا خیارات انواع گوناگونی دارد که یکی از آن خیار مَجلس است که بهتر است با تعریف و شرایط و آثار قانونی آن اطلاع و آگاهی پیدا کنید لذا در صورت تمایل می توانید تا پایان مقاله با اینجانب حمیدرضا برادران ابراهیمی همراه باشید.

خیار در اصطلاح حقوقی چیست؟

مجلس در لغت اسم مکان و به معنای نشیمنگاه است اما منظور از مجلس ، مکانى است که معامله در آنجا صورت گرفته است.خیار مجلس اسم مصدری است که به معنای اختیار و به مفهوم اختیاری است که شخص در فسخ معامله دارد.

معنای خیار مجلس در قانون مدنی چیست؟

یکی از انواع خیارات (حق فسخ) مندرج در قانون مدنی خیار مَجلس است لذا براساس قانون مدنی ایران خیار مجلس ، حق فسخی است که بر اساس آن ، هریک از طرفین قرارداد ، مادامی که مجلس قرارداد برپا است و متفرق نشده‌اند ، اختیار قانونی فسخ معامله را دارند. 

خیار مجلس

مدت زمان اعمال خیار مجلس در قانون:

پس از تحقّق معامله مبنی بر بیع براى هر یک از فروشنده و خریدار تا زمانى که از یکدیگر جدا و متفرق نشده‌اند ، این خیار ثابت است. بنابراین حقّ خیار با انعقاد معامله ، آغاز و با جدا شدن دو طرف معامله از یکدیگر ، پایان مى‌یابد.

مطابق ماده ٣٩٩ ‏قانون مدنی:

هریک از متبایعین بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند.

پیشنهاد می کنیم مطالب ذیل را بخوانید و در صورت تمایل آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

وکیل شهر پردیس

صلح سرقفلی

خلع ید

فرم قرارداد همکاری آرایشگاه

نکات مهم خیار مجلس مطابق قانون مدنی:

1-خیار مَجلس مختص عقد بیع است.

2-برای متبایعین (طرفین معامله) خواهد بود ، خواه طرفین مالک باشند یا وکیل یا یک طرف مالک.

3-در معاملاتی که با مکاتبه یا تلفن انجام می شوند ، خیار مَجلس جاری نیست.

4-خیار مَجلس جزو خیارات مدت دار است.

5-در صورتی جدایی طرفین معامله باعث زوال خیار خواهد شد که آنها با اختیار خود از هم جدا و متفرقه شوند اما اگر شخص ثالث آنها را از هم جدا سازد خیار مجلس از بین نخواهد رفت. لذا در صورتی که یکی از طرفین معامله در مکان تشکیل عقد باقی بماند و دیگری از آنجا خارج شود ، خیار مجلس از بین خواهد رفت ، زیرا بین آنان جدایی واقع شده است.

6-هرگاه یکی از طرفین معامله در مجلس عقد فوت کند خیار مزبور به علت تحقق افتراق ساقط خواهد شد.

اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه 7/2354 – 1379/4/6:

معمولا در اسناد رسمی مربوط به معاملات قطعی ، اسقاط کافه خیارات قید می شود و طرفین آن را امضا می کنند، اگر سندی دارای چنین عبارتی باشد و طرفین آن را امضا کرده باشند کلیه خیارات من جمله خیار مَجلس ساقط خواهد بود. درصورتی که چنین عبارتی قید نشده باشد، چون خیار مَجلس تا زمانی است که متعاملین از هم جدا نشده اند با خروج خریدار از دفترخانه و ترک آن محل افتراق حاصل گردیده است خیار مَجلس ساقط است.

امتیاز دهید

پیام بگذارید