نمونه دادخواست طلاق توافقی

نمونه دادخواست طلاق توافقی می تواند متفاوت باشد که دادخواست ذیل نمونه ای از آن است اما برای کسب اطلاعات حقوقی دقیق تر و تنظیم دادخواست بر اساس نحوه و چگونگی درخواست شما می توانید با اینجانب حمیدرضا برادران ابراهیمی به عنوان وکیل دادگستری و مشاورحقوقی در ارتباط باشید.

منظور از طلاق توافقی چیست؟

یکی از طلاق های رایج، طلاق توافقی مابین زوجین می باشد که مراحل و به نتیجه رسیدن آن بدلیل توافق خیلی سریع تر و بهتر است. در طلاق توافقی در خصوص همه مسائل توافق می شود و بعد از صدور حکم موردی نیست که قاضی محکمه با پرسیدن از طرفین در رای نیاورده باشد.

 نمونه دادخواست طلاق توافقی دادگاه خانواده:

مشخصات طرفين نام نام خانوادگي نام پدر شغل محل اقامت                     خيابان کوچه پلاک – کدپستي
خواهان زوجه     م
خوانده زوج    
وکيل يا نماينده  قانوني
مدارک و مستندات ۱- سند ازدواج ۲- شناسنامه و کارت ملی
خواسته يا موضوع و بهاي آن صدور گواهی عدم امکان سازش ( طلاق  توافقی )
ریاست محترم دادگاه خانواده

با سلام

اینجانبان  مطابق عقدنامه شماره…………………… دفتر ازدواج شماره……………….مورخه ……………… به عقد دائم یکدیگر در آمده ایم که بواسطه عدم تفاهم اخلاقی قادر به ادامه زندگی مشترک نمی باشیم . بنابراین مصمم به طلاق بوده با تقدیم این دادخواست ، صدور گواهی عدم سازش جهت ارائه به دفترخانه و اجرای صیغه طلاق را تقاضا می نماییم.

توافق حاصل شده میان زوجین شامل موارد ذیل است:

1) زوجه تمامی مهریه خود/ یا قسمتی از آن را را شامل ………………. سکه بهار آزادی یا وجه نقد به مبلغ ………………….ریال را همزمان با اجرا و وقوع طلاق به زوج بذل نموده و زوج قبول بذل می نماید.

2) جهیزیه در نزد زوجه بوده و او ادعای در این خصوص ندارد.

3) زوجه باردار نبوده و فاقد فرزند مشترک / یا دارای ……………. فرزند مشترک می باشیم و شرایط حضانت و ملاقات به این شرح است……………………..

4) زوجه ادعایی در خصوص نفقه و اجرت المثل ندارد / یا دارد و…………………………… مبلغ دریافت می نماید.   

۵) در خصوص نفقه مفرزند مشترک مقرر شده پدر مبلغ…………………ریال هر ماه به حساب مادر یا طفل واریز نماید این مبلغ بعد از گذشت…………………….سال مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.

۶) زوجه باردار نمی باشد.

۷) زوجین ادعای مالی دیگر نداریم.

۸) مقرر گردید بعد از ثبت طلاق کلیه پرونده های جاری مختومه اعلام گردد و هرگونه ادعای از طرفین بعد از آن ساقط خواهد بود.

        

                                                                                                                             محل امضاء مهر اثر انگشت

دادخواست-طلاق-توافقی-DADKHAST-TALAGH-TAVAFOGHI

جهت دریافت مشاوره حقوقی حوزه دعاوی خانوادگی روی لینک مقابل کلیک کنید:وکیل متخصص دعاوی خانواده

مشاوره حقوقی طلاق

حق طلاق چیست؟

جهت ورود به سامانه تصمیم جهت نوبت دهی درخواست طلاق توافقی روی لینک مقابل کلیک کنید: سامانه تصمیم

نکات طلایی تنظیم دادخواست طلاق توافقی:

1) همه توافق های خود را (حتی اگر از قبل آماده کرده باشید ) در متن دادخواست طلاق توافقی بگنجانید.

2) اگرچه می توانید توافق نامه ای را که بین خود صورت جلسه کرده اید در صورت تمایل به دفتر خدمات بدهید، تا آن را به انضمام دادخواست پیوست کند؛ اما همان طور که گفته شد بهتر است فقط دادخواست ساده طلاق توافقی را امضاء کنید و اعلام توافقات خود را به دادگاه و مرحله مشاوره و نزد قاضی موکول نمایید.

3) لازم به ذکر است در مناطقی که این دفاتر تاسیس نشده یا دارای فرم خاصی نباشند آن را منوط به تنظیم نوشته ای از سوی مراجعین میکنند که در این صورت می توان از نمونه داخواست مذکور استفاده نمود .

4) پس از دادن دادخواست طلاق توافقی  در دفتر خدمات و پس از ارجاع دادخواست به شعبه، باید جزئیات کامل توافق های زوجین به دادگاه اعلام شود، که در متن رای طلاق توافقی منعکس می شود.

5) دادن دادخواست طلاق توافقی و امضاء آن در صورت پشیمانی یکی از زوجین تکلیفی برای آن ها به وجود نمی آورد و با عدم پیگیری یکی از زوجین پرونده بسته خواهد شد.

امتیاز دهید

پیام بگذارید