آیا می توان صلح عمری ملک بدون سند انجام داد؟

صلح عمری ملک بدون سند، مصالح، متصالح

 

صلح عمری ملک بدون سند:اصطلاحات و عبارات در دنیای حقوق می توانند بار معنایی بسیاری داشته باشند که به موارد زیادی تعمیم داده می شوند. صلح را از نظر لغوی می توان به معنی سازش و آشتی دانست که ریشه ای عربی دارد. در این مقال برای شما از صلح عمری ملک بدون سند گفته ایم. شما همراهان عزیز می توانید در صورت داشتن هر گونه سوال در این مورد با شماره 09122724813 تماس حاصل نمایید تا از مشاوره حقوقی فوری ما بهره مند شوید.

تعریف صلح از نظر حقوقی:

اگر بخواهیم به زبان حقوقی این مورد را شرح دهیم باید گفت که، صلح در یک دعوا طرفینی دارد و این اصطلاح برای آن به کار می رود. اگر دو طرف در این دعوا از ادعای خود بگذرند، صلح انجام داده اند.

آیا صلح یک نوع عقد محسوب می شود؟

در واقع صلح به نوعی عقد محسوب می شود. در این نوشتار در مورد صلح عمری ملک بدون سند توضیحاتی ارائه می دهیم. صلح را یک عقد از عقود قانون مدنی می دانند که در مورد معاملات رخ می دهد. اگر بخواهیم صلح در مورد معامله را تعریف کنیم باید گفت، یک عقد که به جای برخی اعمال حقوقی قرار می گیرد و اثر یک عمل حقوقی را دارد. در مورد صلح می توان گفت، عقدی که می تواند جانشین عقود دیگر شود. عقودی که صلح می تواند جایگزین آن ها باشد عبارتند از: اجاره، بیع، معاوضه، هبه، ابراء و عاریه. اگر بخواهیم در مورد ارکان عقد صلح توضیحاتی ارائه دهیم، در واقع باید گفت که دو رکن اصلی و اساسی آن مصالح و متصالح هستند.

منظور از مصالح و متصالح چیست؟

در توضیح این ها باید گفت که، مصالح فردی است که با عقد صلح مال خود را به دیگری می دهد. متصالح فردی است که به عنوان گیرنده مال از مصالح شناخته می شود. دو رکن دیگر که در عقد صلح وجود دارد، مورد صلح و مال الصلح است. مورد صلح در واقع همان مالی است که مورد عقد قرار می گیرد. از طرفی مال الصلح نیز مالی است که یکی از طرفین به دیگری برای قبول صلح پرداخت می کند. می توان گفت که فرد مصالح توانایی صلح عمری ملک بدون سند را دارد.

صلح عمری چه صلحی است؟

در مورد عقد صلح در پاراگراف قبل توضیحاتی ارائه شد. در مورد عمری بودن این عقد می توان گفت که مدت عمر یک فرد برای این عقد در نظر گرفته می شود. این فرد می تواند مصالح یا متصالح و حتی یک نفر سوم باشد. قرارداد صلح عمری در دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور انجام می شود. کلیت قرارداد به این صورت است که تا زمانی که فرد صاحب ملک یا اموال، در قید حیات است، حق انتفاع از ملک به هر صورت با مالک است. در این قرارداد شرط می شود که متصالح تا زمانی که فرد مصالح و مالک در قید حیات است، نمی تواند ملک را به کسی بفروشد. نکته دیگری که در این عقد وجود دارد این است که مصالح می تواند ملک را در حق متصالح، صلح کند و صلح منافع ملک نیز امری جداگانه است. برای مثال اگر یک واحد مسکونی در حق مصالح صلح می شود، اگر به مستاجر اجاره داده شده است می تواند بدون حق الاجاره و فقط خود ملک مسکونی صلح شود. در این حالت محدودیت بیشتری برای متصالح نسبت به سایر عقود وجود دارد. یکی دیگر از مواردی که در عقد صلح وجود دارد، این است که مالک ملک یا همان مصالح می تواند برای خود حق فسخ در عقد لحاظ کند تا در صورت لزوم بتواند از آن استفاده کند. برای صلح عمری نیز در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور، سند رسمی تنظیم می شود و صلح نامه عمری نامیده می شود. صلح عمری را می توان یک انتقال رسمی نامید. به دلیل اینکه این سند در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود، تمامی محتویات آن معتبر می باشد و هیچ فرد سومی نمی تواند ادعایی نسبت به آن داشته باشد. در نتیجه می توان گفت برای اثبات این مدعا نیازی به مراجعه به دادگاه نیست و کاملا اصالت دارد.

مقلات ذیل را بخوانید و در صورت داشتن هر گونه سوال با شماره 09122724813 تماس حاصل نمایید.

تفاوت ملک مشاع و ملک مفروز

منظور از مزاحمت ملکی چیست؟

شماره تماس وکیل ملکی

آیا می توان صلح عمری ملک بدون سند انجام داد؟

در پاراگراف های قبلی اشاره شد که صلح عمری بین طرفینی انجام می شود که یک فرد مصالح و فرد دیگر متصالح است. در نظر داشته باشید اگر فردی بخواهد یک صلح عمری در حق طرفینی انجام دهد، باید حتما به صورت جداگانه با هرکدام از آن ها یک صلح نامه تنظیم کند. اما آیا صلح عمری ملک بدون سند می تواند انجام شود؟ در جواب باید گفت که صلح عمری ملک بدون سند امکان پذیر است و از نظر حقوقی مشکلی ندارد. این عقد دارای شرایطی است که بتوان بدون سند آن را انجام داد. باید گفت اینکه یکی از مهمترین شرایط صلح عمری ملک بدون سند، شرایط عمومی قرارداد ها است. در این شرط، در نظر داشته باشید که یکی از طرفین، برای عقد صلح عمری باید رضایت و قصد داشته باشد. پس اولین مورد را برای انعقاد قرارداد صلح عمری ملک بدون سند، رضایت و قصد دانست. یکی دیگر از موارد و شرایط عقد صلح این است که طرفین باید اهلیت داشته باشند. از نظر قانونی صغیر، مجنون و سفیه نمی تواند از نظر قانونی در اموال خود تصرف داشته باشد و به همین دلیل اهلیت برای مشروع بودن هدف و جهت صلح عمری ضروری است. اهلیت طرفین را می توان یکی دیگر از شرایط مهم برای صلح عمری دانست. اگر سند ملک آماده نباشد، برای تنظیم قرارداد می توان به صورت دستی یک قرارداد نوشت و تنظیم آن را انجام داد. اما صلح عمری بدون سند ملک را چگونه می توان تنظیم کرد؟ در پاسخ باید گفت این کار به صورت رسمی و محضری انجام نمی شود. برای اینکه صلح نامه تنظیم نمایید، باید به صورت دستی صلح نامه ای نوشته و طرفین آن را امضا نمایند. برای صلح عمری ملک بدون سند، نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست.

نکات لازم برای صلح عمری ملک بدون سند که باید بدانید:

  • صلح عمری ملک بدون سند، اگر به صورت دستی انجام شود، نیاز به مدارک خاصی نیست و مفاد صلح نامه را در یک برگ تنظیم کرده و طرفین آن را امضا می کنند.
  • در دفاتر اسناد رسمی، مدارک شناسایی هویت طرفین، سند ملک یا مالی که قرار است صلح شود، برای این امر نیاز است. دفاتر به صورت جزییات این موارد را در صلح نامه قید می کنند.
  • شرایط خیارات فسخ را نیز اگر مصالح خواستار آن باشد، باید در صلح نامه قید کرد.
  • در حالت کلی بهتر است صلح در مورد اموالی انجام شود که دارای سند رسمی و قانونی هستند و پس از مرگ فرد مصالح، متصالح بتواند پیگیری های قضایی را در صورت بروز مشکل، به راحتی پیگیری نماید.

 

امتیاز دهید

پیام بگذارید