هنگامی که به قراردادی در زمینه های مختلف نیازمند هستیم بدنبال قرارداد آماده و دانلود آن هستیم. غافل از اینکه بین قرارداد آماده با قرارداد سفارشی فرسنگ ها فاصله هست. قرارداد آماده بدون متناسب سازی و شخصی سازی و فقط با فرمت و پیش نویس آماده نیاز نوشتن قرارداد را برای ما برطرف میکند اما سفارش دادن قرارداد به وکیل دادگستری، علاوه بر نیاز نوشتن بلکه آن قرارداد کاملا با نیاز ما متناسب سازی شده است و ضمانت اجراها و انحلال قرارداد و پایبندی آن براساس نیاز ما است لذا این قرارداد آرامش و اطمینان و امنیت حقوقی به همراه دارد و میتوان سالیان متمادی با یک قرارداد شخصی سازی شده فعالیت داشت و بدون دغدغه و فکر و خیال به معاملات و تبادلات خود ادامه داد.

[gravityform id=”2″ title=”true” description=”false”]