لایحه دفاعیه برای دفاع از جرم تبانی

یکی از جرائم شایع در سطح جامعه ایران جرم تبانی و اعمال نفوذ می باشد به صورتی که اگر اشخاص با سوء نیت درصدد رفتار مجرمانه در موضوع تبانی باشد می تواند با برخورد سخت قانون همراه باشد برای همین مطابق ماده ۶۱۱ قانون مجازات اسلامی: هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی بنمایند که علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند و مقدمات اجرائی را هم تدارک دیده‌ باشند ولی بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

اگر با شکایت تبانی مواجه شده اید و درصدد محاکمه می باشید لایحه دفاعیه ذیل در این موضوع به عنوان نمونه کاری اینجانب حمیدرضا برادران ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری می باشد و به عنوان نمونه مورد استفاده قرار دهید.

قانون گذار در ماده 2 قانون مجازات تبانی برای بردن مال دیگری تصریح نموده است:

اشخاصی که به عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شده یا به عنوان شخص ثالث بر حکمی اعتراض کرده یا بر محکوم به حکمی‌ مستقیماً اقامه دعوی نمایند و این اقدامات آنها ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعوی باشد، کلاهبردار ‌محسوب و علاوه بر تأدیه خسارات وارده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند بود .تبانی هر یک از طرفین دعوای اصلی با اشخاص فوق نیز در حکم کلاهبرداری است و مرتکب به مجازات مذکوره محکوم می‌گردد.

از جمله جرائمی که در حکم کلاهبرداری هستند، تبانی برای بردن مال دیگری است که اگرچه شکایت تبانی برای بردن مال دیگری بایستی اقامه شود اما مجازات جرم مزبور به مجازات جرم کلاهبرداری تسری می یابد.

نمونه لایحه دفاعیه برای دفاع از جرم تبانی:

لازم به ذکر است این لایحه صرفا نمونه کار تجربی موفق می باشد بنابراین توصیه بر کپی از محتویات آن برای موضوع شخصی نمی شود.

بسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه کیفری دو استان ……………..

باسلام

احتراما اینجانب به وکالت از ناحیه موکل در خصوص پرونده به شماره کلاسه فوق الذکر به استحضار عالی می رساند:

شرح ماوقع

حسب رابطه دائن و مدیونی فی مابین طرفین پرونده و مراجعات مکرر موکل به شاکی برای تسویه حساب اما متاسفانه شاکی از این امر امتناع نموده و اقدام به شکایت کیفری علیه موکل نموده است در نهایت با طی مراحلی دادرسی بصورت غیابی و من غیرحق موکل را محکوم نموده است.

شایان ذکر است موکل اینجانبان، از جایگاه و موقعیت اجتماعی و شغلی ویژه و ممتازی برخوردار است لذا ارتکاب عنوان مجرمانه مذکور در دادنامه دور از ذهن است.

فلذا اینجانبان دفاعیات به شرح و تفصیل ذیل تقدیم می دارد:

  • مطابق قوانین و مقررات جاری و شرع مقدس اسلام اصل بر برائت است لذا برای انتساب دادن جرم علاوه بر انگیزه و قصد مجرمانه (عناصر سه گانه عنصر مادی، عنصر معنوی، عنصر قانونی) باید دلایل و مدارک محکمه پسند نیز موجود باشد.
  • مهمترین رکن جرم اعمال نفوذ… عنصر مادی می باشد که باید شرایط ذیل را داشته باشد:

الف) بین دریافت وجه یا مال یا قبول فایده و ادعای اعمال نفوذ رابطه علیت یا سببیت نیز برقرار باشد.

ب) جرم اعمال نفوذ تنها در مورد اشخاصی که کاری از آنها نزد مأمورین دولت باشد و باید آن کار را مأمورین دولت انجام دهند، قابل تصور است.

در صورتی که شاکی پرونده یا امور اداری جریانی در دستگاه قضایی یا دیگر ارگان ها یا سازمان و… نداشته است تا از طریق موکل بخواهد اعمال نفوذ نماید.

  • موکل شاکی پرونده آقای ……………… را به هیچ عنوان نمی شناسد و داشتن هرگونه مراوده و ارتباط از اساس مورد مورد تکذیب می باشد مضافا اینکه رعایت شرایط قانونی و شرعی شهادت شهود تعرفه شده شکات من جمله مشاهده حضوری و شناخت موکل مورد تردید و انکار می باشد.

لذا در جهت اثبات بیگناهی و برائت موکل تقاضای صدور قرار استماع شهادت شهود مورد تقاضاست.

علیهذا باتوجه به شرح ماوقع و دلایل و مستندات موجود از آن مقامات عالی محترم قضایی تقاضای رسیدگی و صدور حکم مقتضی مورد است.

بااحترام مجدد

و

توفیق روزافزون

امتیاز دهید

پیام بگذارید